Pozvánka na členskou schůzi HPT – SERVIS družstva v likvidaci 2024/3


12.6.2024 19:51

Likvidátor HPT – SERVIS družstva v likvidaci Vás tímto zve na členskou schůzi
Místo konání: Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocniční ul. č.p. 15
přízemí - kaple
Datum konání: 27.6.2024 v 15:30 hod
Program:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Schválení zapisovatele schůze a ověřovatelů zápisu schůze
 4. Zpráva likvidátora o vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek likvidované společnosti
 5. Seznámení s konečnou účetní závěrkou a její schválení
 6. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
 7. Diskuze
 8. Usnesení členské schůze
 9. Závěr

V Jablonci nad Nisou dne 12. června 2024

MUDr. Marek Dudek
Likvidátor
HPT-SERVIS družstvo
IČ 25 43 18 46
Raisova 537, Tanvald , 468 41

HPT – SERVIS družstva vstoupilo do likvidace


1.3.2024 10:06

HPT – SERVIS družstvo vstupilo 1. 3. 2024 do likvidace. V souvislosti s tímto krokem družstvo nadále vystupuje pod názvem HPT - SERVIS družstvo v likvidaci.
Likvidátorem byl jmenován Marek Dudek.

Pozvánka na členskou schůzi HPT – SERVIS družstva 2024/2


31.1.2024 22:02

Vedení HPT – SERVIS družstvo Vás tímto zve na řádnou členskou schůzi
Místo konání: Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocniční ul. č.p. 15
přízemí - kaple
Datum konání: 29.2.2024 v 15:30 hod
Program:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Schválení zapisovatele schůze a ověřovatelů zápisu schůze
 4. Zpráva předsedy družstva
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Schválení účetní uzávěrky za rok 2023
 7. Návrh na rozdělení zisku družstva za rok 2023
 8. Schválení účetní závěrky ke dni 29.2.2024
 9. Diskuze
 10. Usnesení členské schůze
 11. Závěr

V Jablonci nad Nisou dne 31. ledna 2024

MUDr. Marek Dudek
předseda představenstva
HPT-SERVIS družstvo
IČ 25 43 18 46
Raisova 537, Tanvald , 468 41

Pozvánka na členskou schůzi HPT – SERVIS družstva


13.1.2024 15:30

Místo konání: Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocniční ul. č.p. 15
přízemí - kaple
Datum konání: 30.1.2024 v 15:30 hod
Program:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Schválení zapisovatele schůze a ověřovatelů zápisu schůze
 4. Osud družstva – likvidace ano / ne? Diskuze
 5. Schválení, či odmítnutí návrhu na zrušení, likvidaci družstva
 6. Schválení likvidátora
 7. Plán dalšího postupu vedení družstva směrem k ukončení činnosti družstva
 8. Usnesení
 9. Závěr

V Jablonci nad Nisou dne 13. ledna 2024

MUDr. Marek Dudek
předseda představenstva
HPT-SERVIS družstvo
IČ 25 43 18 46
Raisova 537, Tanvald , 468 41
! Vzhledem k tomu, že je na této schůzi nutná přítomnost notáře a bude se pravděpodobně rozhodovat o likvidaci družstva, prosím Vás o účast v dostatečném počtu nutném k tomu, aby schůze byla usnášeníschopná- tj.2/3 všech členů!
Děkuji za spolupráci

Členská schůze 15.3.2023


1.3.2023 20:40

Místo konání: Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocniční ul. č.p. 15
přízemí - kaple
Datum konání: středa 15.3.2023 v 15:30 hod
Program:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Schválení zapisovatele schůze a ověřovatelů zápisu schůze
 4. Zpráva předsedy o činnosti a hospodaření družstva
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Schválení účetní uzávěrky za rok 2022
 7. Návrh na rozdělení zisku družstva za rok 2022
 8. Diskuse
 9. Usnesení členské schůze
 10. Závěr

V Jablonci nad Nisou dne 28.2.2023

MUDr. Marek Dudek
předseda představenstva
HPT-SERVIS družstvo
IČ 25 43 18 46
Raisova 537, Tanvald , 468 41

Členská schůze 30.3.2022


2.4.2022 18:45

Dne 30.3.2022 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Členská schůze 31.3.2021


1.4.2021 20:21

Dne 31.3.2021 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Členská schůze 4.3.2020


4.3.2020 19:33

Dne 4.3.2020 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Členská schůze 21.3.2019


21.3.2019 18:42

Dne 21.3.2019 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Členská schůze 20.3.2018


21.3.2018 18:30

Dne 20.3.2018 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Členská schůze 27.3.2017


28.3.2017 18:20

Dne 27.3.2017 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Členská schůze 4.3.2016


10.3.2016 19:33

Dne 4.3.2016 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Členská schůze 7.4.2015


8.4.2015 19:22

Dne 7.4.2015 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Členská schůze 24.9.2014


28.09.2014 18:49

Dne 24.9.2014 proběhla v prostorách kaple Nemocnice Jablonec nad Nisou členská schůze.

Vítejte na našem novém webu


23.08.2014 10:37

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) jsme připravili WEB prezentaci družstva HPT - SERVIS.