O nás


Já, ..................................................................................., narozen ............................................, bytem ............................................................................................... tímto zplnomocňuji .................................................................... k zastupování mé osoby na Členské schůzi HPT-SERVIS družstva, která se koná 15.3.2023 v prostorách Nemocnice Jablonec n.N., p.o., Nemocniční 15, Jablonec n.N..

V Jablonci nad Nisou dne ............................................