O nás


Zajišťování zdravotní péče zahrnující činnost preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, dispenzární péči a dále činnost vzdělávací, posudkovou a revizní, ústavní péči. V tomto rozsahu bude zdravotní péče zajišťována pro obory: anesteziologie a resuscitace, chirurgie, dětské lékařství, vnitřní lékařství, urologie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie. Pro obor radiologie a zobrazovací metody platí výše uvedený rozsah zdravotní péče kromě ústavní péče.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.